تلفن تماس: 88342985 | info@ehdayeketab.ir

پس از وارد کردن شماره تلفن همراه خود که در سایت اهدی کتاب ثبت شده است و فشردن کلید «بازیابی کلمه عبور»، کلمه عبور به شماره تلفن همراه ارسال خواهد شد.